سفارش تبلیغ
سرور مجازی ‌هاست ایران
دانشمندان حاکم بر مردم اند . [امام علی علیه السلام]

بی شما؟... !!

ارسال‌کننده : حامد در : 91/11/22 2:8 عصر

شما جایتان روی زمین نبود
آنقدر آسمانی در این میدان جنگ دنیای زمینی ها زندگی میکردید که دل خدایتان را تنگ کردید ...
دلتنگ برای زیباترین مخلوقش
حال که اکنون پرهایتان را باز کردیدو به رخ فرشتگانی کشیدید که سالها بر عمر شریفتان سفید بر کارنامه اعمال نوشتند ،...
پیش خود نگفتید ما رو سیهان شب قدر بی شما چه کنیم؟...
کلمات کلیدی :