سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
هرکه تنها با افراد بی عیب برادری کند، دوستانش اندک شوند . [امام صادق علیه السلام]

دوست؟...

ارسال‌کننده : حامد در : 91/9/19 5:42 عصر

امشب گرفته است دوباره دلم زدست دوست

نازک تر از همیشه و گویی بسان موست

ماندم چرا دوباره هوس اشک کرده ام؟...

شاید نتیجه زخم و زبان اوست

تقدیر ماست غم و اندوه و اشک و آه...

امروز هم بگذشت و فردا چه پیش روست؟

بگذر خدا زمابقی عمرم که زخم یار

بگذشته است درد زاستخوان و پوست

دنیا بدان که دوست نمی کند وفا

هرچی کشیده ام همه از دست اوست

منتظر..
کلمات کلیدی :