دوستِ انسان، نشانه عقل اوست . [امام علی علیه السلام]

دیگر رفتنی است...

ارسال‌کننده : حامد در : 90/5/31 3:30 عصر

مردی بسان ماه،دیگر رفتنی است


آن ره نمای راه،دیگر رفتنی است


غربت انیس و مونس آن شیر یم بود


تنها حبیب چاه دیگر رفتنی است


منتظر..
کلمات کلیدی :