سفارش تبلیغ
صبا

دو حرفی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

جوانی

جوانی پیر


شکسته..سیر..تنها..منگ..


پریشان در خطوطی بی هدف دلتنگ


صدایش نرم


گرفته در گلویش همچو یک آهنگ دلگیر و دلی پر رنج


و هنگامی که بر می چید


بسان دست زبر باغبان لاله های سرخ


یکایک لاله ها پرپر


نشاط باغ عمر این همه عاشق


می شود خاموش..

                                           منتظر